Tata Salt 1Kg

Rs20.000

DHANIYA POWDER TATA 200 GRM

Rs65.000 Rs52.000

Chana Dal 1kg

Rs140.000 Rs90.000

Chana Dal 500g

Rs80.000 Rs45.000

Kala Chana 1kg

Rs140.000 Rs90.000

Kala Chana 500g

Rs80.000 Rs45.000

KALA NAMAK 200G

Rs18.000 Rs10.000

Kali Masoor 1kg

Rs140.000 Rs90.000

Kali Masoor Bareek 1kg

Rs140.000 Rs100.000